Drie restpercelen tuingrond (Boerenkrijgstraat)

Drie restpercelen tuingrond aan de Boerenkrijgstraat

restpercelen Boerenkrijgstraat

Aansluitend bij ons project in de Zonnestraat verkoopt KLEMO drie percelen restgrond achter de bestaande woningen in de Boerenkrijgstraat.

De percelen zijn respectievelijk 28 m², 22 m² en 30 m² groot. Ze zijn in het groen aangeduid op het opmetingsplan hiernaast.

Lees alles over de verkoopvoorwaarden en de procedure in dit document:
Openbare verkoop drie percelen restgrond

 

Aangezien wij als sociale huisvestingsmaatschappij verplicht zijn dergelijke percelen openbaar aan te bieden, kan iedereen die interesse heeft een bod uitbrengen. De bieder met het hoogste bod krijgt het perceel in kwestie toegewezen. U kan een bod uitbrengen door bijgevoegd biedingsformulier volledig in te vullen en ons onder gesloten omslag terug te bezorgen.

De raad van bestuur heeft evenwel beslist om elk lot apart aan te bieden. Dat betekent dat elke koper in eerste instantie op slechts één perceel een bod mag uitbrengen. Het is dus niet mogelijk om twee of drie loten samen aan te kopen. Pas als blijkt dat er geen kandidaat-koper is voor één van de percelen, kan de verkoop van twee of meer percelen samen besproken worden. U kan wel al aanduiden op uw antwoordformulier of u geïnteresseerd bent om meer dan één lot aan te kopen. Hou er wel rekening mee dat, als u een bod uitbrengt, dit bindend is, en dat u dit niet zomaar kan herroepen of wijzigen.

 

IMG_20200207_122739
IMG_20200207_122623

Voor meer informatie over deze verkoop kan u steeds contact opnemen met KLEMO, Tom Bridts, op 015/20.74.12.